Hjerttind Rein

Hjerttind rein AS er et lite  familie-eid bedrift som produserer og selger reinkjøtt fra Troms. Vi holder til ved Andsvatnet i Sørreisa. Vi er en samisk familie som driver tradisjonell reindrift  i Hjerttind Reinbeitedistrikt.

Hjerttind Rein AS består av  fire brødre, far og mor, og alle jobber i bedriften fra start til sluttproduktet. Vi kontrollerer hele produksjonsprosessen selv, helt  fra å drifte reinen i fjellet til et ferdig produkt som selges til kundene.

Vi har ett lite butikkutsalg ved Andsvatnet, velkommen innom oss hvis du er i nærheten.
Ta gjerne kontakt for bestilling eller spørsmål.

 

Butikkutsalg ved AndsvatnetHjerttind ReinBørringen